Köpvillkor

 

 1. Om Köpvillkoren

1.1 Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller alla köp som du gör från www.sovrum.se (”Webbplatsen”). Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på Webbplatsen.

1.2 Avtal ingås med Willfih AB, org. nr. 559258-7967, (”Säljaren”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”).

1.3 Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta oss via Mitt Konto eller via vårt Kontaktformulär.

 1. Beställningar

För att genomföra ett köp behöver du ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Det innebär att du normalt behöver vara minst 16 år för att handla med direktbetalning för egna pengar eller minst 18 år för att handla på kredit.

 1. Bekräftelse av beställning

När du har slutfört ditt köp får du en automatisk orderbekräftelse via e-post som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Orderbekräftelsen innebär inte att ett bindande avtal har ingåtts. Ett bindande avtal ingås först när du får den slutliga leveransbekräftelsen. Innan du mottar den slutliga leveransbekräftelsen kan din beställning komma att nekas. Vi rekommenderar att du sparar leveransbekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kommunikation med oss.

 1. Priser och information

4.1 De priser som gäller för ditt köp anges i samband med din beställning på Webbplatsen. Alla priser inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Om priset på en produkt eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

4.3 Prismodell

• ”Sänkt pris” innebär att vi har gjort en prissänkning. Som lagstiftning kräver, kommunicerar vi då alltid ett korrekt jämförelsepris. Jämförelsepriset som anges är det lägsta pris som den aktuella produkten sålts för under de senaste 30 dagarna innan prissänkningen.

• I de fall där vi har sänkt priset väsentligt, kommunicerar vi ”Kampanj” i anslutning till prisangivelsen tillsammans med ett korrekt jämförelsepris (det lägsta pris som den aktuella produkten sålts för under de senaste 30 dagarna innan prissänkningen.

4.4 Alla bilder på Webbplatsen som visar en produkts utseende kan inte garanteras återge produktens exakta utseende, till exempel på grund av att bildskärmen kan påverka färgåtergivningen. Våra produkter som är eller innehåller delar av naturmaterial kan även ha naturliga skiftningar och produktens utseende kan även variera mellan olika produktionstillfällen.

 1. Expeditionsavgift

Vid beställning på Webbplatsen tillkommer normalt en expeditionsavgift som beräknas utifrån produkt och antal produkter i din order. Hur stor expeditionsavgiften är framgår alltid i kassan – i samband med att du genomför din beställning, under rubriken ”Expeditionsavgift”.

 1. Installationer

Vi på Sovrum.se utför i dagsläget inga installationer.

 1. Betalning

7.1 Tillsammans med vår betaltjänstleverantör Klarna AB, erbjuder vi olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan framgår alltid på Webbplatsen samt i samband med din beställning. Beroende på vilket alternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma. Du hittar fullständig information om samtliga betalningsalternativ och eventuella kostnader när du utför ditt köp.

7.2 Du måste betala det belopp som anges i samband med din beställning före leverans av produkterna. Du kan också, i förekommande fall, välja att genomföra ett köp på kredit via våran betalningspartner Klarna AB. Eventuella kostnader för kreditten framgår av den kreditupplysning som Klarna AB genomför i samband med din beställning.

 1. Leverans

8.1 Den förväntade leveranstiden framgår av den slutliga leveransbekräftelsen som du får efter att du har genomfört ditt köp. Vi kommer att leverera produkterna så snart som möjligt och, om det är möjligt, i enlighet med den förväntade leveranstiden. Om vi inte kan leverera produkterna inom den förväntade leveranstiden, kommer vi att meddela dig om det och ge dig en ny förväntad leveranstid. Om produkterna inte har levererats inom 45 dagar efter att du har fått den slutliga leveransbekräftelsen, har du rätt att häva köpet.

8.2 Leverans sker normalt till den adress som du angav i samband med din beställning. Vi förbehåller oss dock rätten att neka leverans till vissa adresser. Om vi inte kan leverera produkterna till den adress som du angav i samband med din beställning kommer vi att meddela dig om det och ge dig möjlighet att ange en annan leveransadress.

 1. Ångerrätt och returer

9.1 Som konsument har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från och med den dag du tog emot produkterna eller, i förekommande fall, en del av produkterna. Om du har beställt flera produkter i en och samma beställning men levereras separat, löper 14 dagars ångerfristen från den dag du tog emot den sista produkten eller sista delen av produkten. Om produkterna levereras över en längre tid löper ångerfristen från den dag du tog emot den första produkten eller den första delen av produkten.

9.2 För att kunna ångra ditt köp måste du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan meddela oss detta genom att använda vår standardblankett för ånger, som du hittar här, eller genom att kontakta oss via vårt Kontaktformulär. Om du kontaktar oss via vårt Kontaktformulär rekommenderar vi att du anger ditt ordernummer i meddelandet. Vi kommer att bekräfta att vi har tagit emot din ångeranmälan via e-post.

9.3 Om du ångrar ditt köp måste du, inom 14 dagar från det att du meddelade oss om ditt beslut att ångra ditt köp, returnera produkterna till oss. Du står för kostnaderna för returen. Vi kommer att dra av en skälig summa från beloppet som du ska få tillbaka om du har använt produkterna mer än vad som krävs för att fastställa deras egenskaper eller funktion. Vi kommer att betala tillbaka beloppet så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot ditt meddelande om ångerrätt. Vi kommer att betala tillbaka beloppet med samma betalningsmetod som du använde vid ditt köp, såvida du inte har avtalat om något annat.

9.4 Du ansvarar för att produkterna returneras i oskadat skick. Vi rekommenderar att du returnerar produkterna i originalförpackningen.

9.5 Ångerrätten gäller inte för produkter som är förseglade och som inte kan returneras på grund av hälso- eller hygienskäl och där förseglingen har brutits efter leveransen.

 1. Reklamationer

10.1 Om du upptäcker att en produkt som du har köpt är felaktig, kontakta oss omedelbart. Du kan meddela oss om felet genom vårt Kontaktformulär. Om du kontaktar oss via vårt Kontaktformulär rekommenderar vi att du anger ditt ordernummer i meddelandet. Vi kommer att bekräfta att vi har tagit emot din reklamation via e-post.

10.2 Vi kommer att undersöka felet och åtgärda det så snart som möjligt. Om det är möjligt kommer vi att byta ut produkten mot en ny produkt av samma modell och i samma utförande. Om det inte är möjligt kommer vi att erbjuda dig en likvärdig produkt eller återbetala dig beloppet som du har betalat för produkten.

10.3 Vi står för kostnaderna för returen av en felaktig produkt. Vi rekommenderar att du använder samma fraktmetod som vi använde när vi skickade produkten till dig och att du sparar kvittot för returen.

10.4 Reklamationsrätten gäller i två år från och med den dag du tog emot produkten. Om produkten visar sig vara felaktig under dessa två år kommer vi att åtgärda felet så snart som möjligt. Om det inte är möjligt att åtgärda felet eller om det skulle vara oskäligt dyrt för oss att åtgärda felet, har du rätt att häva köpet.

 1. Ansvar

11.1 Vår ansvarighet är begränsad till vad som följer av dessa Köpvillkor och, i förekommande fall, det som följer av tillämplig lag. Vi ansvarar inte för skada som orsakas av felaktig användning av produkterna, vårdslöshet eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

11.2 Vi ansvarar inte för skada som orsakas av felaktiga uppgifter på Webbplatsen eller andra förluster som orsakas av användningen av Webbplatsen.

 1. Personuppgifter

12.1 Genom att handla på Webbplatsen samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt köp och för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt dessa Köpvillkor. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster för dig, såvida du inte har motsatt dig detta.

12.2 Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

13. Reklamation

13.1 Om du har frågor om dessa Köpvillkor är du välkommen att kontakta oss via vårt Kontaktformulär.

13.2 Om din produkt innehåller digitalt innehåll eller en digital tjänst gäller följande: Om det är ett fel på det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i en produkt med digitala delar där avtalet löper under en längre tid än tre år, har du rätt att reklamera under den tid som avtalet löper.

13.3 Du reklamerar en produkt genom vårt Kontaktformulär.

13.4 När den reklamerade produkten, eller i vissa fall bilder från vilka vi kan godkänna felet, har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.

13.5 Om reklamationen inte är giltig enligt gällande lag har vi rätt att ta ut en administrativ avgift, från var produkt till annan, motsvarande våra kostnader för administration och frakt eller våra serviceteknikers kostnader för hembesök.

13.6 Du ansvarar för att kontrollera dina varor innan dess att hantverkare bokas för att minimera merkostnader.

14. Garanti

Våra leverantörer lämnar i egenskap av tillverkare i vissa fall garanti på sina produkter. Information om sådan garanti, vad garantin omfattar och vart du kan vända dig för att åberopa garantin framgår normalt av respektive produktbeskrivning som du erhåller i samband med din order eller på tillverkarens hemsida. Du har alltid rätt att kräva att tillverkaren avhjälper felet eller omlevererar produkten i enlighet med vad som gäller enligt lag.

15. Våra skyldigheter

15.1 Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. Du behöver dock tänka på att göra vad du kan för att begränsa följderna av ett fel eller en försening. Vi ansvarar bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

15.2 Vi ansvarar inte för skador som du drabbas av på grund av dröjsmål eller fel på produkter som orsakas av hinder utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunde ha räknat med eller vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

16. Om dessa Köpvillkor

16.1 Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

16.2 Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo, i enlighet med tillämplig lag.

17. Särskilda villkor för företag

17.1 Dessa Köpvillkor gäller för kunder som handlar i egenskap av privatpersoner. Om du ändå genomför ett köp på Webbplatsen som representant för ett företag, accepterar du Köpvillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Köpvillkor samt att genomföra köp för företagets räkning.

17.2 För kunder som handlar på Webbplatsen i egenskap av företag erbjuder vi inte ångerrätt eller tre års reklamationsrätt. Vi ansvarar inte heller för indirekta förluster eller utebliven vinst. Därutöver är vårt ansvar under dessa Köpvillkor, för varje förlust eller skada, begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som kund i egenskap av företag har betalat till oss för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.

18. Frågor, klagomål eller tvist

18.1 Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.

18.2 Du har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du hittar här.