Vad täcker detta meddelande?

Detta Sekretessmeddelande beskriver hur Willfih AB (även kallat ”Sovrum.se”, ”vi” eller ”oss”) kommer att använda din data när du använder våra produkter, tjänster och webbplatser.

Det beskriver också dina rättigheter avseende dataskydd, inklusive rätten att invända mot någon av de behandlingar som Sovrum.se utför. Mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem finns i avsnittet ”Vilka rättigheter har jag?”.

Vi kan också ge dig ytterligare information när vi samlar in personuppgifter, i de fall vi anser att det skulle vara till hjälp att tillhandahålla relevant och aktuell information.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du interagerar med oss och våra webbplatser, samt när du ansöker om eller använder någon av våra produkter eller tjänster. Detta omfattar:

 • Ditt namn, ålder, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter, till exempel din fakturerings- och leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Ditt användarnamn och lösenord.
 • Bankinformation, inklusive din debit- eller kreditkortsinformation och sorteringskod och kontonummer samt transaktionsinformation inklusive gällande produkter som du köper eller när du ansöker om Sovrum.se Finansiering eller någon annan finansieringsform som vi erbjuder.
 • Dina personliga preferenser, till exempel information om ditt hushåll och köpbeslut.
 • Information om din kommunikation med oss.
 • Dina marknadsföringspreferenser, inklusive eventuella samtycken som du har gett oss.
 • Produktrecensioner eller omdömen och annat innehåll du skickar till oss.
 • Platsdata som vi får om var du är, till exempel adressen där du ansluter en dator till internet eller en butik där du köper något med ditt kort.
 • Information relaterad till webbläsaren eller enheten som du använder för att komma åt vår hemsida.
 • Information om dina webbplatsinställningar.

Lagar och andra bestämmelser behandlar vissa typer av personuppgifter som tillhörande en särskild kategori. Vi samlar endast in och använder dessa typer av data om lagen tillåter oss att göra det. Exempel på information tillhörande en särskild kategori som vi behandlar är: hälsodata som vi begär av dig (om du köper produkter från oss där hälsoproblem är relevant, till exempel produkter avsedda att lindra ryggont) och information om brottsliga domar och brott (om vi behöver detta för att undersöka dig i samband med användningen av våra tjänster eller i samband med bakgrundskontroller av personal/vid anställningsansökningar).

Hur använder vi denna information och vad är den rättsliga grunden för denna användning? Vi använder de ovannämnda personuppgifterna och information som du ger oss för följande ändamål:

För att uppfylla ett kontrakt eller vidta åtgärder i samband med ett kontrakt: detta är relevant där du ansöker om en av våra finansiella produkter eller tjänster. Detta omfattar:

 • Ta emot och bearbeta betalningar.
 • Kommunicera med dig och tillhandahålla kundservice.
 • Arrangera leverans eller annat tillhandahållande av produkter, tjänster eller priser.
 • Administrering av våra lojalitetsprogram.
 • Hantering av vår relation med dig.
 • Garantiuppfyllelse.

Där det är nödvändigt för Sovrum.se:s legitima intressen, enligt nedan, och där våra intressen inte åsidosätts av dina dataskyddsrättigheter:

 • För att tillhandahålla produkter och tjänster som du har begärt och svara på eventuella kommentarer eller klagomål som du kan ha skickat till oss. Vi kan komma att behandla personuppgifter om dina närstående, familj och partner (som du ger oss) då vi gör detta.
 • För att underlätta skapandet av och säkra onlineregistrerade konton.
 • För att främja våra tjänster till kunder och potentiella kunder, ge dig råd om nyheter och uppdateringar, och vara värd för eller administrera evenemang.
 • För att övervaka användningen av våra webbplatser och onlinetjänster och använda din information för att hjälpa oss att övervaka, förbättra och skydda våra produkter, innehåll, tjänster och webbplatser, både online och offline.
 • För att personalisera vår hemsida, våra produkter eller tjänster för dig.
 • För att undersöka eventuella klagomål från dig eller från andra, avseende våra tjänster, produkter eller webbplatser.
 • För att driva vår verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. Detta inkluderar hantering av vår finansiella ställning, affärskapacitet, planering, kommunikation, bolagsstyrning och revision.
 • För övervakning av kundkonton för att upptäcka, förebygga, utreda och/eller rapportera bedrägeri, terrorism, felaktig representation, säkerhetsincidenter eller brott i enlighet med gällande lag.
 • För att hantera hur vi arbetar med andra företag som tillhandahåller tjänster till oss och våra kunder.
 • I samband med rättsliga påståenden och för efterlevnads-, reglerings- och undersökningsändamål.
 • För samtalsinspelningar när du ringer till vårt callcenter (vi kommer alltid att meddela dig när ett samtal spelas in).
 • För ansökningar som du skickar till oss avseende att du söker ett jobb eller information som vi erhåller från referenser som du tillhandahåller som en del av ansökningsprocessen.

För att följa en lagstadgad skyldighet:

 • Där vi behöver använda dina personuppgifter för att följa en lagstadgad skyldighet eller i samband med en förfrågan från en offentlig eller statlig myndighet.

Där du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter för vissa ändamål (t.ex. när du godkänner att vi använder cookies eller placerar icke-nödvändiga cookies på våra webbplatser):

 • Där du har samtyckt till att vi behandlar personuppgifter för vissa ändamål, till exempel genom att godkänna att vi använder cookies på våra webbplatser eller genom att ge oss tillstånd att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig via e-post, SMS eller annan kommunikationsmetod.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar din information endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som den samlades in för, inklusive för att tillgodose juridiska, redovisningsmässiga eller rapporteringskrav.

Vi har fastställt specifika tidsramar för hur länge vi behåller din information beroende på olika faktorer som typen av information, ändamålen för vilka vi behandlar den och våra lagliga skyldigheter.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt att:

 • Få information om vår behandling av dina personuppgifter och få tillgång till dina personuppgifter.
 • Begära att vi rättar till eventuella fel i din personliga information.
 • Begära radering av din personliga information, eller att vi begränsar vår behandling av den, under vissa omständigheter.
 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter eller återkalla ditt samtycke till vår behandling om vår behandling baseras på ditt samtycke.
 • Få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller, om det är tekniskt genomförbart, överföra det till en annan personuppgiftsansvarig under vissa omständigheter.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har några frågor om vår användning av din personliga information, kontakta oss via uppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Kan detta Sekretessmeddelande komma att ändras?

Vi kan uppdatera detta Sekretessmeddelande från tid till annan i samband med affärsförändringar eller för att uppfylla de rättsliga kraven. När vi uppdaterar vårt Sekretessmeddelande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med omständigheterna, om de ändringar vi har gjort. Vi kommer också att publicera den uppdaterade versionen på vår hemsida.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor om vårt Sekretessmeddelande eller om du vill utöva dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), kan du kontakta oss på:

Willfih AB Adress: [Din adress] E-post: [Din e-postadress] Telefonnummer: [Ditt telefonnummer]

För att kunna behandla din förfrågan effektivt, var god och ange ”Sekretessmeddelande” i ämnesraden på ditt meddelande.

Vem är vår dataskyddsansvarige och hur kan du kontakta dem?

Vi har utsett en dataskyddsansvarig (DPO) för att säkerställa att vi hanterar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med tillämpliga lagar. Om du har några frågor eller bekymmer om vår användning av dina personuppgifter eller om detta Sekretessmeddelande, kan du kontakta vår DPO på följande sätt:

[Ditt namn] Adress: [Din adress] E-post: [Din e-postadress] Telefonnummer: [Ditt telefonnummer]

Vi rekommenderar att du kontaktar vår DPO först om du har några frågor eller bekymmer om vår användning av dina personuppgifter så att vi kan försöka lösa dem åt dig.